در غرب خبری نیست …

در غرب خبری نیست …

در غرب خبری نیست
” در غرب خبری نیست ” کتاب خوبی برای درک سیاهی های جنگ جهانی اول و تفاوت های حالات و روحیات سربازان جنگی در غرب با نمونه داخلی اش در جنگ هشت ساله ایران با عراق.


بخش هایی از کتاب در غرب خبری نیست :

“هر بار که به جبهه می رویم، همین حالت را پیدا می کنیم.
وقتی از اردوگاه به راه می افتیم، سربازانی عادی هستیم که یا خوشحال هستیم یا دلخور.
وقتی به اولین پناهگاه توپ می رسیم، یکباره عوض می شویم و هر کلمه ای که از دهانمان خارج می شود، آهنگ دیگری دارد.
وقتی به طرف جبهه راه می افتیم، سربازهای معمولی هستیم که خلق و خوی آدم ها را داریم، اما هرچه پا در میدان جنگ می گذاریم، یکباره تبدیل به حیوانی می شویم با غریزه حیوانی.

این کتاب اثر اریش ماریا رمارک و ترجمه سروش تاجبخش است.

برای تهیه این کتاب به فروشگاه سایت مراجعه کنید.

ketab_gard's profile picture
ketab_gard

نوشتن دیدگاه

You have to agree to the comment policy.

شما ممکن است از این برچسب ها و خصوصیات HTML استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>